Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com


Ubezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych

Willis Towers Watsonjest światowym liderem w usługach pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego.

Posiadamy wieloletnie, bogate doświadczenie we współpracy z największymi globalnymi korporacjami działającymi we wszystkich sektorach przemysłu i usług. Naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, w tym:

 • identyfikację i analizę obszarów ryzyka oraz związanych z nimi zdarzeń, mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zaprojektowanie optymalnego programu ubezpieczeniowego, zapewniającego maksymalny zakres ochrony przy racjonalnym poziomie kosztów,
 • wdrożenie programu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem potencjału lokalnego i światowego rynku ubezpieczeń,
 • zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług poprzez plasowanie ubezpieczeń w towarzystwach o uznanej pozycji, renomie i doświadczeniu oraz aktywne wsparcie i doradztwo w bieżących kontaktach z ubezpieczycielami, w tym w procesie likwidacji szkód.

W Polsce możemy poszczycić się dużym doświadczeniem w obsłudze kluczowych przedsiębiorstw z sektora paliwowego, energetycznego i chemicznego.

Kontakt: Wojciech Woźnica, tel. +48 22 20 55 396
wojciech.woznica@willistowerswatson.com

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

Celem skutecznego zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jest obniżenie całkowitego kosztu ryzyka (tj. sumy szkód na udziale własnym, składek ubezpieczeniowych i kosztów minimalizacji ryzyka), ponoszonego przez przedsiębiorstwo w toku prowadzenia przez niego działalności. Osiągamy to poprzez:

 • identyfikację ryzyka, którym przedsiębiorstwo potrafi samodzielnie zarządzać oraz ryzyka, które powinno być przedmiotem transferu w postaci umowy ubezpieczenia,
 • określenie optymalnego zakresu i wielkości ryzyka podlegającego ubezpieczeniu,
 • minimalizację całkowitych kosztów ubezpieczenia,
 • minimalizację potencjału zrealizowania się ryzyka.

Najlepsze efekty w zarządzaniu ryzykiem osiągamy:

 • angażując naszych analityków (aktuariuszy, matematyków), którzy wykorzystując modele matematyczne określają optymalny poziom transferowanego ryzyka,
 • zatrudniając specjalistów inżynierów z branży, którzy wykorzystując nowoczesne narzędzia i procesy pomagają naszym klientom w:
  • identyfikacji ryzyk,
  • określeniu wysokości możliwej maksymalnej szkody,
  • wydaniu stosownych rekomendacji poprawy bezpieczeństwa.
 • angażując specjalistów z dziedziny likwidacji szkód,
 • obniżając koszty administracyjne poprzez zastosowanie nowoczesnej, internetowej platformy serwisowej.

Kontakt: Wojciech Woźnica, tel. +48 22 20 55 396
wojciech.woznica@willistowerswatson.com

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Jednym z najważniejszych sektorów ubezpieczeniowych będących przedmiotem szczególnego zainteresowania, zarówno Willis Towes Watson na świecie jak i w Polsce, są ubezpieczenia budowlano-montażowe.

Willis Towers Watson, będąc największym na świecie brokerem ubezpieczeniowym dla przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, jest doradcą dla czterech z pięciu największych międzynarodowych korporacji tego typu.

Willis Polska aktywnie działa w lokalnym sektorze budowlano-montażowym jako doradca ubezpieczeniowy zarówno dla inwestorów, generalnych wykonawców, deweloperów, jak i instytucji finansujących. Doradzając naszym klientom, ściśle współpracujemy z biurami Willis Towers Watson na świecie, wykorzystując wspólną wiedzę i doświadczenie. W strukturach Willis Polska funkcjonuje zespół brokerów dedykowanych ubezpieczeniom budowlano-montażowym oraz specjalistów w zakresie likwidacji szkód z tego zakresu.

Kontakt: Jacek Dylak, tel. +48 22 205 53 80
jacek.dylak@willistowerswatson.com

Ubezpieczenia morskie

Willis Towers Watson jest jedną z najstarszych na świecie instytucji aranżujących ubezpieczenia morskie. Początek działalności firmy w ubezpieczeniach morskich sięga roku 1828 i do chwili obecnej jest to jedna z głównych gałęzi naszych zainteresowań.

Posiadamy wyspecjalizowane centra ubezpieczeń morskich w Londynie, Ipswich, Nowym Jorku, Seattle, San Francisco, Detroit, Nowym Orleanie, Hong Kongu i Singapurze.

Zakres naszej działalności obejmuje wszystkie linie ubezpieczeń morskich, jednak specjalnością firmy jest aranżowanie programów ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Nasze biuro lokalne jest w stanie zaaranżować kompleksowe ubezpieczenie dla ryzyk morskich z wykorzystaniem międzynarodowych zasobów ubezpieczeniowych.

Zespół ubezpieczeń morskich Willis Polska, kierując się zasadą „międzynarodowe zasoby oferowane lokalnie” dostarcza polskim klientom rozwiązań ubezpieczeniowych stosowanych na rynku międzynarodowym. Efektem naszych działań są zawsze wymierne korzyści dla klientów: redukcja składki ubezpieczeniowej i optymalizacja zakresu pokrycia.

Kontakt: Piotr Dudek, tel. +48 58 73 26 804
piotr.dudek@willistowerswatson.com

Ubezpieczenia komunikacyjne

Willis Polska SA posiada zespół brokerski wyspecjalizowany w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Zakres usług brokerskich oferowanych na etapie zawierania ubezpieczeń obejmuje:

 • analizę potrzeb klienta
 • opracowanie programu ubezpieczeniowego
 • analizę rynku pod kątem znalezienia optymalnej oferty
 • porównanie zakresu i cen ofert
 • przedstawienie ofert klientowi
 • rekomendację oferty i towarzystwa ubezpieczeniowego
 • uplasowanie programu ubezpieczeniowego zaakceptowanego przez klienta

Zakres usług brokerskich na etapie obsługi brokerskiej uplasowanego programu ubezpieczeniowego obejmuje:

 • aktualizację stanu floty samochodowej i sum ubezpieczenia
 • przygotowanie umowy generalnej potwierdzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • kontrolę płatności składki
 • monitorowanie stanu floty (włączenia, sprzedaże, zwroty składki itp.)
 • obsługę szkodową polegającą między innymi na informacji o sposobie zgłaszania szkody, pomocy w problematycznych szkodach (odwołania, prośby o kulancję, bieżące doradztwo), przygotowaniu raportów szkodowych, analizie szkodowości pod kątem modyfikacji przyszłych umów.

Ubezpieczenia osobowe

Zespół ubezpieczeń osobowych firmy Willis Polska to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.

Zajmujemy się aranżowaniem kompleksowych programów ubezpieczeniowych z zakresu:

 • grupowych ubezpieczeń na życie,
 • grupowych ubezpieczeń zdrowotnych,
 • ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczeń Kosztów Leczenia w podróżach zagranicznych (KL),
 • grupowych ubezpieczeń na życie z funduszem (także w formie Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Jako broker z silną pozycją na rynku międzynarodowym, korzystamy z wiedzy i doświadczenia rynku globalnego. Pozwala to nam stosować niestandardowe rozwiązania dla naszych klientów funkcjonujących na rynku lokalnym.

Nie stosujemy gotowych rozwiązań lecz wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby naszego zleceniodawcy, jego kulturę organizacyjną.

Jesteśmy przekonani, że lepsze zrozumienie potrzeb klienta powoduje możliwość doboru najefektywniejszych i kompletnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania oraz pozwalają na lepsze zabezpieczenie firmy i jej pracowników.

Innowacyjne podejście do potrzeb klienta powoduje, że jesteśmy aktywnymi uczestnikami kreującymi rynek ubezpieczeniowy w Polsce.

Kontakt: Paweł Polit, tel. +48 22 20 55 377
pawel.polit@willistowerswatson.com

Programy affinity

Programy ubezpieczeniowe affinity kierowane są do przedsiębiorstw pragnących wzmocnić swoje relacje z odbiorcami detalicznymi za pomocą produktu ubezpieczeniowego.

Zazwyczaj ubezpieczenie ma wzmocnić lojalność klientów lub podnieść świadomość marki (czyli zwiększyć sprzedaż) albo zbudować nowy strumień przychodów (tzw. niezależny profit center).

W ubezpieczeniach typu affinity mamy do czynienia z klientem masowym a co za tym idzie:

 • Produkt ubezpieczeniowy jest prosty i łatwy do zrozumienia
 • Koszt ubezpieczenia jest niewielki ale za to pobierany regularnie (np: miesięcznie)
 • Najważniejszy jest prosty mechanizm pobierania składek nie wymagający zaangażowania klienta, np: doliczanie kosztu ubezpieczenia do rachunku/faktury

Rozwiązania affinity adresowane są przeważnie do

 • Masowych wierzycieli: firm telekomunikacyjnych, dostawców usług komunalnych (wody, prądu, gazu itp.), spółdzielni mieszkaniowych,
 • Banków (tzw. bancassurance), firm leasingowych, firm pożyczkowych, wydawców kart płatniczych
 • Sieci handlowych, dealerów sprzętu elektronicznego, sieci stacji benzynowych , sklepów internetowych, portali społecznościowych, firm przewozowych (linie lotnicze, autobusowe)
 • Stowarzyszeń zawodowych, związków, kościołów

W zakresie obsługi programów affinity, Willis Polska zapewnia wsparcie na wszystkich etapach współpracy, tj:

 • Pomoc w opracowaniu koncepcji programu (założenia, cele, mierniki sukcesu)
 • Konstrukcji produktów, doboru właściwych kanałów sprzedaży oraz ubezpieczycieli,
 • Przygotowaniu procesów obsługowych i zapewnieniu systemów IT
 • Opracowaniu programów wsparcia sprzedaży i systemów motywacyjnychKontakt: Jacek Bernatowicz, tel. +48 22 20 55 395
jacek.bernatowicz@willistowerswatson.com

Likwidacja szkód

Willis Polska proponuje swoim klientom kompleksowy udział i nadzór nad procesem likwidacji szkód. Uważamy, że moment zaistnienia i zgłoszenia szkody jest początkiem sprawdzania świadczonych przez nas usług. Poprzez ciągły monitoring procesu likwidacji jesteśmy w stanie w porę podjąć działania, które zapobiegną problemom związanym z wypłatą odszkodowań.

Zasady jakimi kierujemy się świadcząc nasze usługi to:

 • elastyczność i otwartość na wszelkie uwagi naszych klientów,
 • pomocny, profesjonalny zespół posiadający specjalistyczną wiedzę,
 • stały kontakt z klientem.

Proponując procedury likwidacji szkód dążymy do przedstawienia jasnych reguł postępowania w przypadku wystąpienia szkody: od momentu zgłoszenia do ostatecznej decyzji ubezpieczyciela.

Jesteśmy również w stanie zaproponować klientom możliwość zgłaszania szkód poprzez profesjonalny portal internetowy.

Daje on możliwość upoważnionym osobom stałego monitorowania procesu likwidacji szkody oraz zgłaszania szkód i wysyłania dokumentacji roszczeniowej.

Kontakt: Małgorzata Orzechowska, tel. +48 22 20 55 374
malgorzata.orzechowska@willistowerswatson.com

Reasekuracja

Willis Polska zapewnia opracowanie, plasowanie oraz kompleksową obsługę zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych umów reasekuracyjnych dla wszystkich rodzajów ryzyk.

Doradzamy przy tworzeniu wszelkich, również nietypowych, programów reasekuracyjnych.

Kontakt: Janusz Chmielewski, tel. +48 22 20 55 385
janusz.chmielewski@willistowerswatson.com