Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Willis Polska SA
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
Tel. +48 22 20 55 352

Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Cypriana Kamila Norwida 4
80-280 Gdańsk
Tel. +48 58 73 26 800

Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Adama Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Tel. +48 32 72 10 900 - 901